تبلیغات
 aloneperson - دستگیری دختران به جرم بلند خندیدن !

گروه تروریستی داعش، سه دختر را در خیابان “تل ابیض” شهر “رقه” به جرم بلند خندیدن، دستگیر کرد. گروه تروریستی داعش سه دختر سوری را به جرم بلند خندیدن دستگیر کرد… دستگیری دختران به جرم بلند خندیدن به گزارش العالم، رسانه ها از دستگیری دختران سوری به دست گروه تروریستی داعش خبر دادند. گروه تروریستی داعش، سه دختر را در خیابان “تل ابیض” شهر “رقه” به جرم بلند خندیدن، دستگیر کرد. شهر رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه است و این گروه تروریستی مناطق تحت سیطره خود در سوریه را از این شهر اداره می کند. گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج www.7ganj.ir

گروه تروریستی داعش سه دختر سوری را به جرم بلند خندیدن دستگیر کرد…
دستگیری دختران به جرم بلند خندیدن !

دستگیری دختران به جرم بلند خندیدن

به گزارش العالم، رسانه ها از دستگیری دختران سوری به دست گروه تروریستی داعش خبر دادند.

گروه تروریستی داعش، سه دختر را در خیابان “تل ابیض” شهر “رقه” به جرم بلند خندیدن، دستگیر کرد.

شهر رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه است و این گروه تروریستی مناطق تحت سیطره خود در سوریه را از این شهر اداره می کند.

گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج

www.7ganj.ir